Postupná obnova provozu

• Od 25. 5. budou v hospici povoleny návštěvy od 13:00 do 17:00.

• Pokud jdete do půjčovny zdravotnických pomůcek, použijte vchod ze zadní části budovy se zvonkem, popř. tel. 491 467 444, 731 598 833

Poradna sociálního poradenství je vyřizována pouze telefonicky na čísle 491 467 438.

Ambulance paliativní péče a léčby bolesti bude od 1. 6. opět plně v provozu.

od 1. 6. opět přijímáme stážisty.

HOSPIC se představuje
PALIATIVNÍ PÉČE
PRO NEMOCNÉ
DOPROVÁZEJÍCÍM
PŘIJETÍ DO HOSPICE
STÁŽE A EXKURZE
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
PŮJČOVNA POMŮCEK

Motto:

"...spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí! ...až budeme na konci, nebudeme trpět tím, co jsme špatného udělali, pokud jsme toho litovali, ale tím, že jsme mohli milovat, ale nemilovali jsme, že jsme mohli pomoci, ale nepomohli, že jsme mohli zavolat, ale nezavolali, že jsme se mohli usmát, ale neusmáli, že jsme mohli podržet ruku, ale nepodrželi..."

Jan Twardowski

Kalendář