Daňové zvýhodnění dárců 

od roku 2014 si můžete odečíst ze základu daně více!

Podle zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb. v aktuálním znění si dary, které věnujete Hospici Anežky České, můžete odečíst od základu daně.

Potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně zasíláme:

  • organizacím automaticky ihned po přijetí finančního daru
  • jednotlivcům na požádání (kontaktujte snqwZ-k6JTmMHYqSa7P%QTrhVvbjcLdgchH, tel. 491 610 332) ihned po přijetí daru; jinak automaticky 3x ročně v rámci oslovení stávajících dárců, nebo nejpozději vždy k 31. 1. následujícího roku

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (do roku 2013 to bylo pouze 10%).

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota každého poskytnutého daru, resp. bezúplatného plnění (samostatně) činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP (do konce roku 2013 platil horní limit odpočtu 5 %, resp. dalších 5 % se týkalo jen vybraných darů školám a výzkumným institucím).

Plátce daně Pokud poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Kalendář